In 2007 a company called Really Useful Investments 219 (Pty) Ltd (RUI) bought a piece of land on the beach, next to the Disa River, in Hout Bay. Thereafter RUI developed the land as a housing estate. In the process, they dumped their rubble into the river. The community and neighbours became concerned about the environmental harm and brought an urgent court application. The City of Cape Town stepped in and took the developer to court.

The court made an order not only prohibiting the developer from dumping but even took it a step further: the developer has to restore the river and the area to its natural state and pay the legal costs.

This is a resounding victory for the environment and developers should take note.

Ontwikkelaars Moet Hulle Gemors Opruim

In 2007 het ‘n maatskappy genaamd Really Useful Investments 219 (Pty) Ltd (RUI), ‘n stuk grond op die strand langs die Disarivier in Houtbaai, gekoop. Daarna het RUI die eiendom ontwikkel deur wonings daarop te bou. In die proses het hulle al hulle rommel in die rivier gestort. Die gemeenskap en die bure het bekommerd geraak oor die skade wat dit aan die omgewing en die natuur aanrig en het ‘n dringende hofaansoek geloods. Die Stad Kaapstad het toe ingetree en die ontwikkelaar, RUI, hof toe geneem.

Die Stad se aansoek was suksesvol en die hof het nie net die ontwikkelaar beveel om die stort van rommel te stop nie, maar selfs ‘n step verder gegaan: die ontwikkelaar is aangesê om die rivier en die omliggende area na die natuurlike staat te herstel, asook om die regskostes te betaal.

Hierdie is ‘n klinkende oorwinning vir die omgewing. Ontwikkelaars moet kennis neem.

Pin It on Pinterest