Tshepo Confidence Mashile, an attorney from Mkhonto & Ngwenya Attorneys wrote an excellent article in the attorneys’ magazine on using emoji and how using an emoji can actually land you in court.

He says: “Emoji are the language of our online era, the thumbs-up to a question, the wink to our wit.”

Often, when we run out of words, emoji can help us to communicate better. They help us to express emotions that some of us didn’t know we had! However, Tshepo warns us to think before you emoji. In Fairfax, Virginia, a 12 year old girl faced criminal charges after using gun, bomb and knife emoji in an Instagram post.

An American man who was going through a divorce also landed up in criminal court after he posted on Facebook that he wanted to kill his wife. Much time was spent in court interpreting the emoji that he had posted next to his comments, namely: (:- P).  His attorneys argued that this indicated that he was making the threats tongue in cheek. If the judge agreed, then he would be off the hook. The emoji could indicate whether he had really meant the threats.

In another court case, the judge said: “The joking, hostile and sarcastic manner of the comments, the use of an emoticon showing someone sticking their tongue out [?] … were made facetiously and with the intent to ridicule, criticize and denigrate (the complainant)” The result: the man lost his job.

In South Africa the Electronic Communications and Transactions Act deals with the kind of communications under which emoji would fall. So, if you use an emoji, it can be used against you in a court. Be careful!

Dink Voordat Jy Emoji

Tshepo Confidence Mashile, ‘n prokureur van Mkhonto & Ngwenya Prokureurs, het ‘n uitstekende artikel in die prokureurstydskrif geskryf oor die gebruik van emotikons en hoe die gebruik daarvan jou in die hof kan laat beland.

Hy sê: “Emoji is die taal van ons aanlyn era, die “thumbs-up” vir ‘n vraag, die knik vir ons skerpsinnigheid.”

Dikwels, wanneer ons woorde opraak, kan emotikons ons help om beter te kommunikeer. Die prentjies help ons om emosies uit te druk wat sommige van ons nie geweet het ons het nie! Tshepo waarsku ons egter om te dink voordat ons emotikons gebruik. In Fairfax, Virginia, Amerika, het ‘n 12 jaar oue meisie kriminele klagtes in die gesig gestaar nadat sy die emotikons van ‘n geweer, bom en mes op Instagram gepos het.

Nog ‘n Amerikaner wat besig was met ‘n egskeidingsgeding, het ook in die kriminele hof beland nadat hy op Faceboek gepos het dat hy sy vrou wil vermoor. Baie hoftyd is in beslag geneem om die emotikon wat hy langs sy kommentaar gepos het, te interpreteer, naamlik: (:- P).  Sy prokureurs het aangevoer dat hierdie emotikon aangetoon het dat hy die opmerking tong in die kies gemaak het. Indien die regter saamgestem het, was hy op vrye voet, maar die emotikon was die bepalende aanduiding of hy die dreigement ernstig bedoel het of nie.

In nog ‘n ander hofsaak, het die regter gesê: “Die spottende, vyandige en sarkastiese manier van die opmerkings, die gebruik van die emotikon van iemand wat sy tong uitsteek  [?] … was gemaak met die bedoeling om die klaer te verkleineer, kritiseer en bespot.” Die gevolg: die man het sy werk verloor.

In Suid-Afrika bepaal die WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE onder welke tipe kommunikasie emotikons kan val.

Ten slotte: indien jy emotikons gebruik, kan dit teen jou gebruik word in ‘n hofsaak. Wees versigtig en dink voor jy emoji!

Pin It on Pinterest